Traduceri legalizate, autorizate, supralegalizatprin

aplicarea Apostilei prevăzută de Convenția de la Haga

Traduceri legalizate la Tribunalul din Milano

 

Traduceri legalizate și supralegalizate (adică aplicarea Apostilei conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961)

Traduceri juridice:  documente emise de instanţele judecătoreşti:sentinţe, citaţii, somaţii, rechizitorii, hotărâri judecătoreşti, etc.

Traduceri de documente personale şi comerciale: documente personale: certificate de naştere, de căsătorie, de deces, etc.

Acte de studii: diplome de absolvire, atestate,certificate, suplimente ale diplomelor, etc.

Documente notariale: declaraţii, procuri speciali, împuterniciri, mandate, etc.  

Documente societare: act constitutiv, certificat constatator, certificat de sarcini fiscale, etc.

Bilanţul contabil, raportul comisiei de cenzori, raportul de audit financiar, deviz estimativ

Traduceri tehnice: manuale de utilizare şi întreținere, broşuri, manuale de instrucțiuni

Pentru a obţine gratuit o estimare a traducerii şi/sau a traducerii legalizată şi/sau Apostilată, trimiteți un email cu documentul atașat și specificați care sunt cerințele dvs.: traducere simplă, legalizată, autorizată, etc. dar nu în ultimul rând, cum doriţi ca documentul să vă fie consemnat: personal, prin poştă, prin email, etc.