Traduceri legalizate, autorizate, supralegalizatprin

aplicarea Apostilei Convenției de la Haga

Traduceri legalizate la Tribunalul din Milano

 

Traduceri legalizate și supralegalizate (adică aplicarea Apostilei conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961)

Traduceri juridice:  documente emise de instanţele judecătoreşti:sentinţe, citaţii, somaţii, rechizitorii, hotărâri judecătoreşti, etc.

Traduceri de documente personale şi comerciale: documente personale: certificate de naştere, de căsătorie, de deces, etc.

Acte de studii: diplome de absolvire, atestate,certificate, suplimente ale diplomelor, etc.

Documente notariale: declaraţii, procuri speciali, împuterniciri, mandate, etc.  

Documente societare: act constitutiv, certificat constatator, certificat de sarcini fiscale, etc.

Bilanţul contabil, raportul comisiei de cenzori, raportul de audit financiar, deviz estimativ

Traduceri tehnice: manuale de utilizare şi întreținere, broşuri, manuale de instrucțiuni

Pentru a obţine gratuit o estimare a traducerii şi/sau a traducerii legalizată şi/sau Apostilată, trimiteți un email cu documentul atașat și specificați care sunt cerințele dvs.: traducere simplă, legalizată, autorizată, etc. dar nu în ultimul rând, cum doriţi ca documentul să vă fie consemnat: personal, prin poştă, prin email, etc.